Android programlamada program(kod) yazarken matematiksel işlemler nerde kullanılır?